list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
120 CZK
Log in or sign up
120 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
Base price
120 CZK / license
20+
100.80 CZK / license
Angličtina pro zdravotníky - základní
by Knowspread.cz s.r.o.
Languages
public
Czech
schedule
2 lessons
Description

Tento kurz nabízí základní slovní zásobu týkající se zdraví a zdravotnictví. Kromě vybraných pojmů se naučíte fráze, které vám pomohou při vzájemné komunikaci s pacientem mluvícím anglicky. Všechny fráze mají i svou zvukovou nahrávku, která vám pomůže se správnou výslovností. 

Ke kurzu je přiložen slovníček pojmů, který je možné si stáhnout a vytisknout. 

Curriculum
 • Lesson 1: Základní pojmy
  • Step 1: Slides - Krok
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 2: Základní fráze
  • Step 1: Slides - Úvod
  • Step 2: Slides - Úvodní fráze
  • Step 3: Slides - Základní vyšetření
  • Step 4: Slides - Příznaky
  • Step 5: Slides - Závěr
  • Step 6: Test - Test
More from this author

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel