list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
free
Log in or sign up
Sociálně-právní ochrana dětí
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
10 lessons
Description

Jste učitel, vedoucí, trenér nebo kdokoliv, kdo tráví čas s dětmi? Uměli byste rozeznat, kdyby některé z dětí bylo týráno? A pokud ano, věděli byste, jak dítěti co nejlépe pomoci?

V tomto kurzu jsou představeny základní formy týrání: psychické týrání, fyzické týrání, zanedbávání a sexuální zneužívání dětí. U každé z těchto forem se dozvíte, jak se nejčastěji projevuje, kdo je v nejohroženější skupině a jak rozeznat děti, kterým někdo ublížil.

Následuje prakticky zaměřená část, která vám odpoví kromě jiného i na tyto otázky: 

Na koho a kdy se obrátit se svým podezřením, že je dítě týráno? S kým se poradit?

Jak správně reagovat, pokud se dítě svěří, že je týráno?

Jak se zachovat, pokud je dítě v bezprostředním ohrožení?  


Curriculum
 • Lesson 1: Ovládání Knowspread
  • Step 1: Video - Videonávod
 • Lesson 2: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod
 • Lesson 3: Psychické týrání
  • Step 1: Slides - Psychické týrání
 • Lesson 4: Fyzické týrání
  • Step 1: Slides - Fyzické týrání
 • Lesson 5: Zanedbávání
  • Step 1: Slides - Zanedbávání
 • Lesson 6: Sexuální zneužívání
  • Step 1: Slides - Sexuální zneužívání
 • Lesson 7: Co dělat, když mám podezření, že je dítě týráno
  • Step 1: Slides - Co dělat v případě podezření
  • Step 2: Test - Test - Co dělat, když mám podezření, že je dítě týráno
 • Lesson 8: Když se dítě svěří
  • Step 1: Slides - Jak reagovat, když se dítě svěří
  • Step 2: Test - Test - Jak správně reagovat
 • Lesson 9: Dítě v ohrožení
  • Step 1: Slides - Co dělat, když je dítě v bezprostředním ohrožení
  • Step 2: Test - Test - dítě v ohrožení
 • Lesson 10: Závěr
  • Step 1: Slides - Zapamatujte si
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel