list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
free
forwardStudy

V tarifu

Jak rozpoznat výtvarné slohy: od antiky po baroko
by Knowspread.cz s.r.o.
Art / Design
public
Czech
schedule
6 lessons
Description

Kurz sestává z obrazových příkladů evropského malířství a sochařství. Na nich ukazuje nejtypičtější rysy jednotlivých slohů od antiky po baroko, vysvětluje jejich smysl ve vztahu k historickému kontextu a nabízí srovnání mezi nimi.
První lekce se věnuje základním termínům týkajících se umění, navazují kapitoly o jednotlivých slozích, vždy zakončené opakovacími testy. Ty jsou po každé otázce doplněny zdůvodněním správných odpovědí. Poslední lekce rekapituluje pomocí tabulek, časových os a slovních i obrazových testů celý kurz, opět včetně správných odpovědí na otázky.

Absolvent kurzu se naučí samostatně rozpoznávat základní charakteristické rysy jednotlivých slohů v jakýchkoli dalších spatřených dílech.

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Struktura kurzu
 • Lesson 2: Slovníček
  • Step 1: Slides - Slovníček obecných pojmů
  • Step 2: Test - Slovníček: test 1
  • Step 3: Slides - Slovníček: odpověď 1
  • Step 4: Test - Slovníček: test 2
  • Step 5: Slides - Slovníček: odpověď 2
  • Step 6: Test - Slovníček: test 3
  • Step 7: Slides - Slovníček: odpověď 3
 • Lesson 3: Starověk
  • Step 1: Slides - Časová osa
  • Step 2: Slides - Antika
  • Step 3: Test - Antika: test 1
  • Step 4: Slides - Antika: odpověď 1
  • Step 5: Test - Antika: test 2
  • Step 6: Slides - Antika: odpověď 2
  • Step 7: Test - Antika: test 3
  • Step 8: Slides - Antika: odpověď 3
 • Lesson 4: Středověk
  • Step 1: Slides - Časová osa
  • Step 2: Slides - Románský sloh
  • Step 3: Test - Románský sloh: test 1
  • Step 4: Slides - Románský sloh: odpověď 1
  • Step 5: Test - Románský sloh: test 2
  • Step 6: Slides - Románský sloh: odpověď 2
  • Step 7: Test - Románský sloh: test 3
  • Step 8: Slides - Románský sloh: odpověď 3
  • Step 9: Slides - Gotika
  • Step 10: Test - Gotika: test 1
  • Step 11: Slides - Gotika: odpověď 1
  • Step 12: Test - Gotika: test 2
  • Step 13: Slides - Gotika: odpověď 2
  • Step 14: Test - Gotika: test 3
  • Step 15: Slides - Gotika: odpověď 3
 • Lesson 5: Novověk
  • Step 1: Slides - Časová osa
  • Step 2: Slides - Renesance
  • Step 3: Test - Renesance: test 1
  • Step 4: Slides - Renesance: odpověď 1
  • Step 5: Test - Renesance: test 2
  • Step 6: Slides - Renesance: odpověď 2
  • Step 7: Test - Renesance: test 3
  • Step 8: Slides - Renesance: odpověď 3
  • Step 9: Slides - Baroko
  • Step 10: Test - Baroko: test 1
  • Step 11: Slides - Baroko: odpověď 1
  • Step 12: Test - Baroko: test 2
  • Step 13: Slides - Baroko: odpověď 2
  • Step 14: Test - Baroko: test 3
  • Step 15: Slides - Baroko: odpověď 3
 • Lesson 6: Souhrn a opakování
  • Step 1: Slides - Časová osa
  • Step 2: Slides - Poznámky
  • Step 3: Test - Souhrnný test
  • Step 4: Slides - Souhrnný test: správné odpovědi
  • Step 5: Slides - Ovládání poznávacího testu
  • Step 6: Slides - Poznávací test
  • Step 7: Slides - Poznávací test: správné odpovědi
More from this author

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel