Jak rozpoznat architektonické slohy: od antiky po baroko

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Kurz sestává z obrazových příkladů evropské architektury. Na nich ukazuje nejtypičtější rysy jednotlivých slohů od antiky po baroko, vysvětluje jejich smysl ve vztahu k historickému kontextu a nabízí srovnání mezi nimi.


První lekce se věnuje základním termínům týkajících se umění, navazují kapitoly o jednotlivých slozích, vždy zakončené opakovacími testy. Ty jsou po každé otázce doplněny zdůvodněním správných odpovědí. Poslední lekce rekapituluje pomocí tabulek, časových os a slovních i obrazových testů celý kurz, opět včetně správných odpovědí na otázky.


Absolvent kurzu se naučí samostatně rozpoznávat základní charakteristické rysy jednotlivých slohů na jakýchkoli dalších spatřených stavbách.


Osnova kurzu

Kurzy od stejného autora

Podobné kurzy