Jak rozpoznat výtvarné slohy: od antiky po baroko

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Kurz sestává z obrazových příkladů evropského malířství a sochařství. Na nich ukazuje nejtypičtější rysy jednotlivých slohů od antiky po baroko, vysvětluje jejich smysl ve vztahu k historickému kontextu a nabízí srovnání mezi nimi.
První lekce se věnuje základním termínům týkajících se umění, navazují kapitoly o jednotlivých slozích, vždy zakončené opakovacími testy. Ty jsou po každé otázce doplněny zdůvodněním správných odpovědí. Poslední lekce rekapituluje pomocí tabulek, časových os a slovních i obrazových testů celý kurz, opět včetně správných odpovědí na otázky.

Absolvent kurzu se naučí samostatně rozpoznávat základní charakteristické rysy jednotlivých slohů v jakýchkoli dalších spatřených dílech.

Osnova kurzu

Kurzy od stejného autora

Podobné kurzy