Meditace

by TORE - Tomáš Reinbergr

Description

Tento kurz se od jiných liší tím, že problematika Meditace je probírána z pohledu západní civilizace, tedy v kontextu vědecky podložených skutečností. 

Každý pojem a každé tvrzení je vysvětleno z pohledu historie, fyziologie nebo moderní medicíny. 

Kurz je tedy vhodný pro prakticky založené studenty všech profesí, kteří v meditaci vidí efektivní, vědecky podložený nástroj ke snížení negativních důsledků chronického stresu, a především k efektivnímu odpočinku.  

Tomáš Reinbergr poutavě a racionálně vysvětluje princip Védské meditace, kterou můžeme praktikovat kdekoliv a kdykoliv bez speciálních nároků na prostředí, změnu životního stylu, nebo duchovní založení meditujícího. 

Součástí doplňujících materiálů je i zvukový záznam vedené 10minutové meditace ve formátu MP3. Tento záznam si můžete stáhnout a bez zvláštní přípravy ihned využít ve vašem běžném životě, například při odpočinku na benzínce během dlouhé cesty autem, v kavárně nebo v parku na lavičce. Stačí si sednout nasadit sluchátka a poslouchat Tomášovy pokyny. 

Celková délka videí je 70 minut. 

Celková délka studia včetně doplňujících materiálů a závěrečného testu je 90 minut. 

Curriculum

You might find this useful

Similar courses

All category courses