Z organizačních důvodů přesunuto na jiný termín. O termínu budeme informovat.

Odborný webinář:

Právní odpovědnost ve zdravotnictví

calendar_todayTermín: PŘESUNUTO
sellCena: 800 Kč
scheduleČas trvání: 90 minut vč. dotazů

Co se dozvíte?

Povolání lékaře bylo kdysi považováno za profesi s jistými stavovskými privilegii, kde lékař mohl činit chyby a právní odpovědnost za takové jednání neexistovala. S postupem času došlo k zrovnoprávnění vztahu mezi pacientem a lékařem, ruku v ruce s tím se objevuje i právní odpovědnost jako následek jednání zdravotníka.

Prakticky vedený webinář je určen pro lékařské i nelékařské profese. Lektorky vedle obecného vhledu do právní odpovědnosti, provedou účastníky konkrétními specifiky ve zdravotnictví. Webinář je koncipován jako Q&A (otázky a odpovědi), bude tedy dostatek prostoru položit své dotazy.

Program

 • Odpovědnost ve zdravotnictví

  Stručný úvod a okénko do historie, jak se právní odpovědnost vyvíjela.

 • Co je právní odpovědnost

  Definice právní odpovědnosti a zasazení do kontextu morálky, svědomí a osobní odpovědnosti.

 • Funkce právní odpovědnosti

  Jaké funkce právní odpovědnost plní a jak se odrážejí u odpovědnosti vyplývající z morálky nebo svědomí.

 • Postup Lege artis

  Jak je v právu interpretován tento v medicíně běžně používaný pojem? Uvedení některých příkladů z praxe a judikátů, kde je postup lege artis respektive postup na náležité odborné úrovni řešen.

 • Předpoklady vzniku právní odpovědnosti

  Jak jsou definovány předpoklady vzniku právní odpovědnosti a rozbor jednotlivých předpokladů.

 • Okolnosti vylučující protiprávnost

  Jaké jsou naopak okolnosti, které na rozdíl od předpokladů právní odpovědnost vylučují. Detailněji budeme mluvit o problematice výkonu povolání a případech krajní nouze.

 • Druhy právní odpovědnosti

  Probereme právní odpovědnost trestní, civilní, disciplinární, pracovněprávní a správní. Zaměříme se na podmínky, za nichž tyto druhy vzniknou a s jakými konsekvencemi jsou spojeny.

 • Sankce za pochybení v rámci právní odpovědnosti

  Na příkladech si přiblížíme, jaké sankce zdravotníkům hrozí v závislosti na naplnění jednotlivých předpokladů u jednotlivých druhů právní odpovědnosti.

 • Právní odpovědnost a její rozdělení v rámci poskytování léčebně preventivní péče

  Probereme, za co odpovídá sestra a za co odpovídá lékař. A zda existuje omezená odpovědnost pouze na oblasti dle specializace lékaře.

K registraci získáte

 • Neomezený přístup k navazujícímu e-learningovému kurzu v hodnotě 800 Kč.
Webinář právní odpovědnost ve zdravotnictví

Kdo webinář povede?

 • JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.
  Advokátka s výhradní specializací na zdravotnické právo se zkušenostmi z Yale University, King’s college London a Cardiff Law School. Věnuje se problematice ochrany pacientských práv, včetně problematiky náhrady újmy na zdraví, úhrady léčby a právním otázkám souvisejícím s poskytováním zdravotní péče v závěru života. Vedle právních služeb se věnuje vzdělávání, kurzům a seminářům z oblasti zdravotnického práva.
 • MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
  Advokátka s převážnou specializací na zdravotnické právo. Vystudovala právnickou i lékařskou fakultu. Po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 provozuje advokátní praxi. Zastupuje poskytovatele zdravotních služeb a zdravotníky, specializuje se na problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a na odškodňování škod na zdraví způsobených v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Pravidelně publikuje a přednáší.