list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Human Resources
Management
Safety / Health
Price:
1,200 CZK
Log in or sign up
1,200 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
20200520152329 id dcf2b860 ca44 4f30 b9fb fe63e5792097 cytostatika
Bezpečnost práce s cytostatiky
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
6 lessons
Description

Cílem tohoto kurzu je seznámit zdravotnické pracovníky se zásadami manipulace s cytostatiky, se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí při všech činnostech s těmito látkami a opatřeními v případě nehody.

Curriculum
 • Lesson 1: Ovládání kurzu
  • Step 1: Slides - Ovládání kurzu
 • Lesson 2: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod
 • Lesson 3: Od přípravy po nákládání s odpady
  • Step 1: Slides - Od přípravy po nakládání s odpady
  • Step 2: Test - Test: příprava, manipulace, aplikace, nakládání s odpady
 • Lesson 4: Postup při úniku cytostatika
  • Step 1: Slides - Postup při úniku cytostatika
  • Step 2: Test - Test: Postup při úniku cytostatik
 • Lesson 5: Bezpečnost a ochrana zdraví
  • Step 1: Slides - Bezpečnost a ochrana zdraví
  • Step 2: Test - Test: Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Lesson 6: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test

Log in to Knowspread

Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

Cancel