BOZP pro zaměstnance

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinné pro všechny zaměstnance. Kurz stanovuje základní legislativní rámec, představuje povinnosti a práva všech zaměstnanců a ukazuje, jak se vyrovnat s pracovními úrazy či mimořádnými událostmi. 

Součástí kurzu jsou i doplňující materiály k tisku. 

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát.


Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses