Nakládání s odpady

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Tento kurz je určen vedoucím zaměstnancům a specialistům a dozvíte se v něm, jaké odpady vznikají ve zdravotnickém zařízení a jaké z toho plynou povinnosti a rizika. 

Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 

Curriculum

Kurzy od stejného autora

Podobné kurzy