list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
180 CZK
visibilityPreview
180 CZK
per 1 license
visibilityPreview

V tarifu

Nakládání s odpady
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
6 lessons
Description

Tento kurz o nakládání s odpady je určen vedoucím zaměstnancům a specialistům.
V kurzu se dozvíte, jaké odpady vznikají ve zdravotnickém zařízení a jaké z toho plynou povinnosti a rizika.

Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod kurzu
 • Lesson 2: Úvod do problematiky
  • Step 1: Slides - Lekce - úvod do problematiky
  • Step 2: Test - Test - úvod do problematiky
 • Lesson 3: Nebezpečný odpad
  • Step 1: Slides - Lekce - nebezpečný odpad
  • Step 2: Test - Test - nebezpečný odpad
 • Lesson 4: Odpad ze zdravotní péče
  • Step 1: Slides - Lekce - odpad ze zdravotní péče
  • Step 2: Test - Test - odpad ze zdravotní péče
 • Lesson 5: Shromažďování odpadu na pracovišti
  • Step 1: Slides - Lekce - shromažďování odpadů ze zdravotní péče
  • Step 2: Test - Test - shromažďování odpadů ze zdravotní péče
 • Lesson 6: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel