list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
299 CZK
visibilityPreview
299 CZK
per 1 license
visibilityPreview

V tarifu

Nebezpečné chemické látky
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
8 lessons
Description

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. 

V kurzu se dozvíte, jak jsou takové látky značeny, kdo s nimi může nakládat a jaké povinnosti jsou spojeny s jejich nakládáním. Dále jsou představeny zásady manipulace s nebezpečnými látkami a postupy první pomoci při nehodě. 

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát. 


Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 2: Značení chemických látek
  • Step 1: Slides - Značení chemických látek
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 3: Bezpečnostní věty
  • Step 1: Slides - Bezpečnostní věty
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 4: Akutní toxicita
  • Step 1: Slides - Akutní toxicita kategorie 1 nebo 2
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 5: Manipulace
  • Step 1: Slides - Manipulace s látkami a směsmi s akutní toxicitou 1 a 2
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 6: Nehody
  • Step 1: Slides - Nehody
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 7: První pomoc
  • Step 1: Slides - První pomoc
  • Step 2: Test - Průběžný test
 • Lesson 8: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel