list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
180 CZK
visibilityPreview
180 CZK
per 1 license
visibilityPreview

V tarifu

Price

15 - 25 CZK / user / month

Get this course and other mandatory as well as practical courses by selecting one of the monthly subscription packages.

Požární ochrana pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
8 lessons
Description

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou Ing. Petrem Marxem a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Školení požární ochrany je povinné pro všechny zaměstnance. 

Kurz vymezuje základní legislativu a zabývá se specifickými povinnostmi, které mají zaměstnavatel a zaměstnanec ve spojitosti s požární ochranou, a vymezuje je dle kategorií požárního nebezpečí. Zaměstnanci se dozví, jak se chovat při požáru, jak poskytnout první pomoc osobě postižené důsledkem ohně a jak rozeznávat jednotlivé požární přístroje.

Součástí kurzu jsou i tiskové materiály s postupy v případě požáru a dalšími přehledovými údaji k požární bezpečnosti.

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod a základní pojmy
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 2: Požární nebezpečí
  • Step 1: Slides - Členění dle požárního nebezpečí
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 3: Povinnosti zaměstnavatele
  • Step 1: Slides - Povinnosti zaměstnavatele
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 4: Povinnosti zaměstnanců
  • Step 1: Slides - Povinnosti zaměstnanců
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 5: Krizové situace
  • Step 1: Slides - Krizové situace
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 6: První pomoc
  • Step 1: Slides - První pomoc
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 7: Hasicí přístroje
  • Step 1: Slides - Hasicí přístroje
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 8: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel