list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
1,200 CZK
visibilityPreview
1,200 CZK
per 1 license
visibilityPreview
Bezpečnost práce s cytostatiky
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
5 lessons
Description

Cílem tohoto kurzu je seznámit zdravotnické pracovníky se zásadami manipulace s cytostatiky, se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí při všech činnostech s těmito látkami a opatřeními v případě nehody.

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod
 • Lesson 2: Od přípravy po nákládání s odpady
  • Step 1: Slides - Od přípravy po nakládání s odpady
  • Step 2: Test - Test: příprava, manipulace, aplikace, nakládání s odpady
 • Lesson 3: Postup při úniku cytostatika
  • Step 1: Slides - Postup při úniku cytostatika
  • Step 2: Test - Test: Postup při úniku cytostatik
 • Lesson 4: Bezpečnost a ochrana zdraví
  • Step 1: Slides - Bezpečnost a ochrana zdraví
  • Step 2: Test - Test: Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Lesson 5: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel