BOZP nástavba pro vedoucí zaměstnance

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Kurz BOZP nástavba pro vedoucí zaměstnance představuje stručný přehled povinností, které má zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům. Tyto povinnosti zaměstnavatel plní prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, kterým je tento kurz určen.


Pro jeho absolvování je však třeba nejprve projít kurzem BOZP pro zaměstnance, ve kterém se dozvíte např. co jsou pracovnělékařské služby, OOPP nebo k čemu slouží kategorizace prací.


Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses