PO nástavba pro vedoucí zaměstnance

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Kurz Požární ochrana nástavba pro vedoucí zaměstnance představuje základní přehled v kategorizaci požárního nebezpečí a od toho se odvíjejících povinností, jako např. vedení dokumentace a organizace odborných školení. 


Pro jeho absolvování je však třeba nejprve projít kurzem Požární ochrana pro zaměstnance, ve kterém se dozvíte např. jak se chovat při vypuknutí požáru, který hasící přístroj použít či jak poskytnout první pomoc při popálení.


Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 
Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses