Kybernetická bezpečnost

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou Ing. Jaromírem Novotným a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Nabízí možnost, jak přehledně zpracovanou a jednoduchou cestou proškolit zaměstnance o kybernetické bezpečnosti.

Zaměstnanci se seznámí:

- se základními pojmy vztahujícími se ke kybernetické bezpečnosti,

- s aktuálně platnou legislativou,

- se současnými hrozbami kybernetického prostoru včetně instrukcí, jak se proti těmto hrozbám bránit,

- se základními pravidly bezpečného chování na počítači a internetu.

Kurz je doplněn studijními materiály, které si mohou zaměstnanci vytisknout, a průběžnými testy pro lepší zapamatování důležitých informací.

Po prostudování kurzu podstoupí zaměstnanci závěrečný test

Kurz je určen zaměstnancům povinných osob dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. 

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses