Základy kybernetické bezpečnosti

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Tento kurz seznámí zaměstnance přehledně zpracovanou a jednoduchou cestou o základech kybernetické bezpečnosti.

Zaměstnanci se v kurzu dozví jaké jsou současné hrozby kybernetického prostoru a jak se proti těmto hrozbám bránit. Dále se seznámí se základními pravidly bezpečného chování na počítači a internetu.

Kurz je doplněn studijními materiály, které si mohou zaměstnanci vytisknout. Po prostudování kurzu podstoupí zaměstnanci závěrečný test, po jehož úspěšném absolvování získají certifikát.


Garantem kurzu je odborně způsobilá osoba Ing. Jaromír Novotný.

Studium kurzu včetně ověření znalostí zabere přibližně 45 minut.

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses