Právní odpovědnost ve zdravotnictví

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Obsah kurzu

Povolání lékaře bylo kdysi považováno za profesi s jistými stavovskými privilegii, kde lékař mohl činit chyby a právní odpovědnost za takové jednání neexistovala. S postupem času došlo k zrovnoprávnění vztahu mezi pacientem a lékařem, ruku v ruce s tím se objevuje i právní odpovědnost jako následek jednání zdravotníka. 

Kurz je určen pro lékařské i nelékařské profese a vyhovuje požadavkům na proškolení zaměstnanců v oblasti právní odpovědnosti.

Kurz je doplněn praktickými příklady z podcastu Právní odpovědnost ve zdravotnictví.

Autoři kurzu

JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D. Advokátka s výhradní specializací na zdravotnické právo se zkušenostmi Yale University, King’s college London a Cardiff Law School. Věnuje se problematice ochrany pacientských práv, včetně problematiky náhrady újmy na zdraví, úhrady léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a právním otázkám souvisejícím s poskytováním zdravotní péče. Vedle právních služeb se věnuje vzdělávání, kurzům a seminářům z oblasti zdravotnického práva.

Curriculum

Kurzy od stejného autora

Podobné kurzy