Právní odpovědnost ve zdravotnictví

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Obsah kurzu

Od chvíle, kdy byl vztah mezi pacientem a lékařem zrovnoprávněn, se objevuje i právní odpovědnost jako následek jednání zdravotníka. V tomto videokurzu se dozvíte, jaké druhy právní odpovědnosti existují a v jakých případech se objevují, čím vším se vlastně může zdravotník provinit a jak na jeho jednotlivá konání (nebo nekonání) reaguje právní odpovědnost.

Kurz je určen pro lékařské i nelékařské profese a vyhovuje požadavkům na proškolení zaměstnanců v oblasti právní odpovědnosti.

Teorie je doplněna názornými situacemi a praktickými příklady z podcastu Právní odpovědnost ve zdravotnictví.

Autoři kurzu

JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D. Advokátka s výhradní specializací na zdravotnické právo se zkušenostmi Yale University, King’s college London a Cardiff Law School. Věnuje se problematice ochrany pacientských práv, včetně problematiky náhrady újmy na zdraví, úhrady léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a právním otázkám souvisejícím s poskytováním zdravotní péče. Vedle právních služeb se věnuje vzdělávání, kurzům a seminářům z oblasti zdravotnického práva.

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses