Vykazování ambulantní péče

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Obsah kurzu

Tento kurz je určen pro zdravotníky na ambulanci, tedy lékaře a zdravotní sestry. Je vhodný i pro pracovníky managementu nebo administrativně technických oddělení, kteří by chtěli mít přehled o problematice "prodeje" poskytované péče. 

V kurzu se dozvíte základní zásady vykazování ambulantní péče a jak je pro ni důležité správné vedení zdravotnické dokumentace. Je probrán vztah mezi kvalitou a cenou poskytované péče a regulace současného systému zdravotnictví. 

Studenti se dále seznámí s výkonovým i kapitačním systémem vykazování. Zvláštní pozornost je věnována vykazování materiálu a léčiv.

Autoři kurzu se snažili na příkladech a demonstrovaných principech vyvrátit někdy přijímanou tezi, že „léčit lze buď kvalitně nebo levně“.

Autoři kurzu

MUDr. Libor Straka, Ph.D. MBA. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, kde řadu let působil jako odborný asistent. Nyní spolumajitel společnosti ve skupině DERS Group s.r.o. a zakladatel e-learningové platformy Knowspread. Spoluzakladatel největší mezinárodní platformy pro výměnu orgánů k transplantaci FOEDUS. Dlouhodobý auditor kvality dle norem ISO ve zdravotnictví a sociálních službách. Ve své konzultační činnosti se dlouhodobě věnuje ekonomice a manažerskému vyhodnocování dat ve zdravotnictví. 

Ing. Petra Štípková, MBA, MHA. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Více než 15 let pracuje ve fakultních nemocnicích v oblasti ekonomiky, výkaznictví a controllingu. Zároveň má zkušenosti s menšími zdravotnickými zařízeními a jejich specifickou problematikou. Ve své odborné práci se specializuje na plánování a hodnocení efektivity zdravotní péče. V současnosti pracuje jako vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

Osnova kurzu

Mohlo by vás zajímat

Kurzy od stejného autora

Další kurzy od stejného autora