Požární ochrana pro zaměstnance

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Školení požární ochrany je povinné pro všechny zaměstnance. 

Kurz vymezuje základní legislativu a zabývá se specifickými povinnostmi, které mají zaměstnavatel a zaměstnanec ve spojitosti s požární ochranou, a vymezuje je dle kategorií požárního nebezpečí. 

Zaměstnanci se dozví, jak se chovat při požáru, jak poskytnout první pomoc osobě postižené důsledkem ohně a jak rozeznávat jednotlivé požární přístroje.

Součástí kurzu jsou i tiskové materiály s postupy v případě požáru a dalšími přehledovými údaji k požární bezpečnosti.

Osnova kurzu

Mohlo by vás zajímat

Kurzy od stejného autora

Další kurzy od stejného autora