list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Human Resources
Management
Safety / Health
Price:
180 CZK
Log in or sign up
180 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
20201124105023 id ad50e624 ec90 42c0 b1ff 9d0b3c8dc954 bozp pro zamestnance demo sm
BOZP pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
13 lessons
Description

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinné pro všechny zaměstnance. Stanovuje základní legislativní rámec, představuje povinnosti a práva všech zaměstnanců a ukazuje, jak se vyrovnat s pracovními úrazy či mimořádnými událostmi. 


Obsah kurzu:

Školení BOZP

Práva a povinnosti zaměstnanců

Kategorizace prací

Pracovnělékařské služby

Pracovní úrazy

Osobní ochranné pracovní prostředky

Skladování a manipulace

Elektrické spotřebiče

Práce z domova

Práce zakázané těhotným a mladistvým

Mimořádné události

Curriculum
 • Lesson 1: Základy ovládání kurzu
  • Step 1: Video - Videonávod
 • Lesson 2: Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Step 1: Slides - Výuka - školení BOZP
  • Step 2: Test - Legislativa a školení BOZP
 • Lesson 3: Práva a povinnosti zaměstnanců
  • Step 1: Slides - Výuka - práva a povinnosti
  • Step 2: Test - Práva a povinnosti
 • Lesson 4: Kategorizace prací
  • Step 1: Slides - Výuka - kategorizace prací
  • Step 2: Test - Kategorizace prací
 • Lesson 5: Pracovnělékařské služby
  • Step 1: Slides - Výuka - pracovnělékařské služby
  • Step 2: Test - Pracovnělékařské služby
 • Lesson 6: Pracovní úrazy
  • Step 1: Slides - Výuka - pracovní úrazy
  • Step 2: Test - Pracovní úrazy
 • Lesson 7: Osobní ochranné pracovní prostředky
  • Step 1: Slides - Výuka - OOPP
  • Step 2: Test - OOPP
 • Lesson 8: Skladování a manipulace s břemeny
  • Step 1: Slides - Výuka - skladování a manipulace
  • Step 2: Test - Skladování a manipulace
 • Lesson 9: Elektrické spotřebiče
  • Step 1: Slides - Výuka - elektrické spotřebiče
  • Step 2: Test - Elektrické spotřebiče
 • Lesson 10: Práce z domova
  • Step 1: Slides - Výuka - práce z domova
  • Step 2: Test - Práce z domova
 • Lesson 11: Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
  • Step 1: Slides - Výuka - práce zakázané těhotným a mladistvým
  • Step 2: Test - Práce zakázané těhotným a mladistvým
 • Lesson 12: Mimořádné události
  • Step 1: Slides - Výuka - mimořádné události
  • Step 2: Test - Mimořádné události
 • Lesson 13: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test

Log in to Knowspread

Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

Cancel