list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
180 CZK
Log in or sign up
180 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
BOZP pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
12 lessons
Description

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinné pro všechny zaměstnance. 

Kurz stanovuje základní legislativní rámec, představuje povinnosti a práva všech zaměstnanců a ukazuje, jak se vyrovnat s pracovními úrazy či mimořádnými událostmi. 

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát. Součástí kurzu je i tiskový materiál s doporučovanými postupy v mimořádných situacích.

Curriculum
 • Lesson 1: Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Step 1: Slides - Školení BOZP
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 2: Práva a povinnosti zaměstnanců
  • Step 1: Slides - Práva a povinnosti zaměstnance
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 3: Kategorizace prací
  • Step 1: Slides - Kategorizace prací
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 4: Pracovnělékařské služby
  • Step 1: Slides - Pracovnělékařské služby
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 5: Pracovní úrazy
  • Step 1: Slides - Pracovní úrazy
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 6: Osobní ochranné pracovní prostředky
  • Step 1: Slides - OOPP
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 7: Skladování a manipulace s břemeny
  • Step 1: Slides - Skladování a manipulace
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 8: Elektrické spotřebiče
  • Step 1: Slides - Elektrické spotřebiče
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 9: Práce z domova
  • Step 1: Slides - Práce z domova
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 10: Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
  • Step 1: Slides - Práce zakázané těhotným a mladistvým
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 11: Mimořádné události
  • Step 1: Slides - Mimořádné události
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 12: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel