list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
200 CZK
Log in or sign up
200 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
Base price
200 CZK / license
10+
180 CZK / license
Kybernetická bezpečnost pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Technology
public
Czech
schedule
7 lessons
Description

Kurz je určen zaměstnancům povinných osob dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Nabízí možnost, jak přehledně zpracovanou a jednoduchou cestou proškolit zaměstnance o základech kybernetické bezpečnosti.

Zaměstnanci se seznámí:

- se základními pojmy vztahujícími se ke kybernetické bezpečnosti,

- s aktuálně platnou legislativou,

- se současnými hrozbami kybernetického prostoru včetně instrukcí, jak se proti těmto hrozbám bránit,

- se základními pravidly bezpečného chování na počítači a internetu.

Kurz je doplněn studijními materiály, které si mohou zaměstnanci vytisknout, a průběžnými testy pro lepší zapamatování důležitých informací.

Po prostudování kurzu podstoupí zaměstnanci závěrečný test. Po jeho úspěšném absolvování získají certifikát s podpisem odborného garanta kurzu Ing. Jaromíra Novotného.Curriculum
 • Lesson 1: Základní informace
  • Step 1: Slides - Úvod
  • Step 2: Slides - Kybernetický prostor
  • Step 3: Slides - Kybernetická bezpečnost
  • Step 4: Test - Test
  • Step 5: Slides - Správné odpovědi
 • Lesson 2: Regulace kybernetické bezpečnosti
  • Step 1: Slides - Právní úprava, orgány a interní pravidla
  • Step 2: Test - Test
  • Step 3: Slides - Správné odpovědi
 • Lesson 3: Kybernetické hrozby
  • Step 1: Slides - Základní informace
  • Step 2: Slides - Přehled hrozeb
  • Step 3: Test - Test
  • Step 4: Slides - Správné odpovědi
 • Lesson 4: Zranitelná prostředí
  • Step 1: Slides - Přehled zranitelných prostředí
  • Step 2: Slides - Opatření pro zranitelná prostředí
  • Step 3: Test - Test
  • Step 4: Slides - Správné odpovědi
 • Lesson 5: Zabezpečení proti nástrahám
  • Step 1: Slides - Základní informace
  • Step 2: Test - Test
  • Step 3: Slides - Správné odpovědi
  • Step 4: Slides - Bezpečnost hesel
  • Step 5: Test - Test
  • Step 6: Slides - Správné odpovědi
  • Step 7: Slides - Bezpečnost na e-mailu
  • Step 8: Test - Test
  • Step 9: Slides - Správné odpovědi
  • Step 10: Slides - Bezpečnost na internetu
  • Step 11: Test - Test
  • Step 12: Slides - Správné odpovědi
  • Step 13: Slides - Zálohování a obnova dat
  • Step 14: Test - Test
  • Step 15: Slides - Správné odpovědi
 • Lesson 6: Shrnutí
  • Step 1: Slides - Pojmy
  • Step 2: Slides - Hrozby
  • Step 3: Slides - Doporučení
 • Lesson 7: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel