list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
200 CZK
visibilityPreview
200 CZK
per 1 license
visibilityPreview
Base price
200 CZK / license
10+
180 CZK / license

V tarifu

Price

0 - 25 CZK / user / month

Get this course and other mandatory as well as practical courses by selecting one of the monthly subscription packages.

Kybernetická bezpečnost pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Technology
public
Czech
schedule
7 lessons
Description

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Kurz je určen zaměstnancům povinných osob dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Nabízí možnost, jak přehledně zpracovanou a jednoduchou cestou proškolit zaměstnance o základech kybernetické bezpečnosti.

Zaměstnanci se seznámí:

- se základními pojmy vztahujícími se ke kybernetické bezpečnosti,

- s aktuálně platnou legislativou,

- se současnými hrozbami kybernetického prostoru včetně instrukcí, jak se proti těmto hrozbám bránit,

- se základními pravidly bezpečného chování na počítači a internetu.

Kurz je doplněn studijními materiály, které si mohou zaměstnanci vytisknout, a průběžnými testy pro lepší zapamatování důležitých informací.

Po prostudování kurzu podstoupí zaměstnanci závěrečný test. Po jeho úspěšném absolvování získají certifikát s podpisem odborného garanta kurzu Ing. Jaromíra Novotného.

Curriculum
 • Lesson 1: Základní informace
  • Step 1: Slides - Úvod
  • Step 2: Slides - Kybernetický prostor
  • Step 3: Slides - Kybernetická bezpečnost
  • Step 4: Test - Test
 • Lesson 2: Regulace kybernetické bezpečnosti
  • Step 1: Slides - Právní úprava, orgány a interní pravidla
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 3: Kybernetické hrozby
  • Step 1: Slides - Základní informace
  • Step 2: Video - Co je to internet?
  • Step 3: Slides - Přehled hrozeb
  • Step 4: Test - Test
 • Lesson 4: Zranitelná prostředí
  • Step 1: Slides - Přehled zranitelných prostředí
  • Step 2: Slides - Opatření pro zranitelná prostředí
  • Step 3: Test - Test
 • Lesson 5: Zabezpečení proti nástrahám
  • Step 1: Slides - Základní informace
  • Step 2: Test - Test
  • Step 3: Slides - Bezpečnost hesel
  • Step 4: Test - Test
  • Step 5: Slides - Bezpečnost na e-mailu
  • Step 6: Test - Test
  • Step 7: Slides - Bezpečnost na internetu
  • Step 8: Test - Test
  • Step 9: Slides - Zálohování a obnova dat
  • Step 10: Test - Test
 • Lesson 6: Shrnutí
  • Step 1: Slides - Pojmy
  • Step 2: Slides - Hrozby
  • Step 3: Slides - Doporučení
 • Lesson 7: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel