list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Human Resources
Management
Safety / Health
Price:
299 CZK
Log in or sign up
299 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
20201124103219 id 798cab9a 77e2 453b 8048 3b009e094e8d obsluha elektrickeho zarizeni sm
Obsluha elektrického zařízení
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
7 lessons
Description

Kurz je určen pro nejnižší úroveň proškolených pracovníků - Pracovníci seznámení dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Neoddělitelnou součástí je proškolení v rámci své činnosti a seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními včetně souvisejících rizik.

Takto proškolení pracovníci mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení malého a nízkého napětí, provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím, případně pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržování bezpečných vzdáleností.

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Video - Ovládání Knowspread
  • Step 2: Slides - Osnova
 • Lesson 2: Legislativa a pojmy
  • Step 1: Slides - Lekce - legislativa a pojmy
  • Step 2: Test - Test - legislativa a pojmy
 • Lesson 3: Klasifikace osob
  • Step 1: Slides - Lekce - klasifikace osob
  • Step 2: Test - Test - klasifikace osob
 • Lesson 4: Doporučené postupy
  • Step 1: Slides - Lekce - doporučené postupy
  • Step 2: Test - Test - doporučené postupy
 • Lesson 5: Bezpečnost
  • Step 1: Slides - Lekce - bezpečnost
  • Step 2: Test - Test - bezpečnost
 • Lesson 6: Poranění elektrickým proudem
  • Step 1: Slides - Lekce - poranění elektrickým proudem
  • Step 2: Test - Test - poranění elektrickém proudem
 • Lesson 7: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Test

Log in to Knowspread

Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

Cancel