Medicinální plyny

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Školení pro zaměstnance zdravotnických zařízení - zdravotníky, kteří pracují s medicinálními plyny. Kurz obsahuje teoretický základ pro práci s tlakovými lahvemi a centrálními rozvody.

Po splnění kurzu musí následovat průkazné seznámení s obsluhovanou technikou na pracovišti.

Tento kurz je certifikován způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 

Curriculum

Kurzy od stejného autora

Podobné kurzy