Obsluha elektrických zařízení pro osoby školené

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Kurz je určen pro nejnižší úroveň proškolených pracovníků: osoby školené (seznámené) podle BOZP. Neoddělitelnou součástí je proškolení v rámci své činnosti a seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními včetně souvisejících rizik.

Takto proškolení pracovníci mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s živými částmi. 

Kurz seznamuje studenty se změnou legislativy, a terminologie, kdy odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1.7.2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a nahrazuje tak např. vyhlášku č. 50/1978 Sb. obecně známou jako "padesátku".

Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování získáte certifikát.

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses