list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Human Resources
Management
Safety / Health
Price:
299 CZK
Log in or sign up
299 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
20201124130416 id c04fd024 d672 49c5 bbe6 3cfd3eccedee po vedouci zamestnanci demo sm
Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
6 lessons
Description

Kurz požární ochrany pro vedoucí pracovníky představuje základní přehled v kategorizaci požárního nebezpečí a z toho se odvíjejících povinností, jako např. vedení dokumentace a odborná školení. 

Tento kurz je nadstavbou pro vedoucí a počítá se základními znalostmi v problematice požární ochrany. Je tedy nezbytné nejprve absolvovat kurz PO pro zaměstnance!


Obsah kurzu: 

Členění činností dle požárního nebezpečí

Dokumentace

Školení a odborná příprava

Dozor a pokuty

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Video - Videonávod
  • Step 2: Slides - Pro koho je kurz určen?
 • Lesson 2: Členění činností dle požárního nebezpečí
  • Step 1: Slides - Výuka - členění činností
  • Step 2: Test - Test - členění činností
 • Lesson 3: Dokumentace
  • Step 1: Slides - Výuka - dokumentace
  • Step 2: Test - Test - dokumentace
 • Lesson 4: Školení a odborná příprava
  • Step 1: Slides - Výuka - školení a odborná příprava
  • Step 2: Test - Test - školení a odborná příprava
 • Lesson 5: Dozor a pokuty
  • Step 1: Slides - Výuka - dozor a pokuty
  • Step 2: Test - Test - dozor a pokuty
 • Lesson 6: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test

Log in to Knowspread

Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

Cancel