list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
299 CZK
visibilityPreview
299 CZK
per 1 license
visibilityPreview

V tarifu

Price

15 - 25 CZK / user / month

Get this course and other mandatory as well as practical courses by selecting one of the monthly subscription packages.

Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
5 lessons
Description

Kurz požární ochrany pro vedoucí zaměstnance představuje základní přehled v kategorizaci požárního nebezpečí a od toho se odvíjejících povinností, jako např. vedení dokumentace a organizace odborných školení. Tematicky navazuje na kurz Požární ochrany pro zaměstnance. 

Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 
Curriculum
 • Lesson 1: Členění dle požárního nebezpečí
  • Step 1: Slides - Úvod
  • Step 2: Slides - Členění činností dle požárního nebezpečí
  • Step 3: Test - Test
 • Lesson 2: Dokumentace
  • Step 1: Slides - Dokumentace
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 3: Školení a odborná příprava
  • Step 1: Slides - Školení a odborná příprava
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 4: Dozor a pokuty
  • Step 1: Slides - Dozor a pokuty
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 5: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel