list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
180 CZK
Log in or sign up
180 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
První pomoc
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
7 lessons
Description

Poskytnutí první pomoci člověku v nouzi je morální i právní povinností nás všech. V tomto kurzu se dozvíte, co první pomoc ve skutečnosti je, jak ji poskytnout správně a čeho se naopak vyvarovat.

Najdete zde aktuální doporučované postupy v nejčastějších akutních stavech, ale i základy poskytování technické první pomoci či náhled do právní problematiky. Mimo jiné se dozvíte odpovědi na tyto otázky:

    - Musím poskytnout první pomoc vždy? A co když to neudělám správně? 

    - Jaké jsou priority při poskytování první pomoci? 

    - Jaké informace mohou záchranářům nejvíc pomoci a jak jim usnadnit příjezd na místo nehody?

    - Jak mohu postiženému pomoci a která zranění klidně počkají na příjezd zdravotníků? 

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát. Součástí kurzu jsou i tiskové materiály s doporučovanými postupy v akutních stavech. Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod a právní problematika první pomoci
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 2: Jak postupovat v krizové situaci
  • Step 1: Slides - Postup v krizové situaci
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 3: Volání záchranné služby
  • Step 1: Slides - Volání záchranné služby
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 4: Technická první pomoc
  • Step 1: Slides - Technická první pomoc
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 5: Zdravotnická první pomoc
  • Step 1: Slides - Zhodnocení stavu postiženého
  • Step 2: Test - Test
  • Step 3: Slides - Resuscitace
  • Step 4: Test - Test
  • Step 5: Slides - Krvácení
  • Step 6: Test - Test
  • Step 7: Slides - Úrazy a poranění
  • Step 8: Test - Test
  • Step 9: Slides - Ostatní akutní stavy
  • Step 10: Test - Test
 • Lesson 6: Shrnutí
  • Step 1: Slides - Shrnutí a závěr
 • Lesson 7: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel