První pomoc

by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public Czech
schedule 7 lessons

Description

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou MUDr. Liborem Strakou, Ph.D. a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Poskytnutí první pomoci člověku v nouzi je morální i právní povinností nás všech. V tomto kurzu se dozvíte, co první pomoc ve skutečnosti je, jak ji poskytnout správně a čeho se naopak vyvarovat.

Najdete zde aktuální doporučované postupy v nejčastějších akutních stavech, ale i základy poskytování technické první pomoci či náhled do právní problematiky. Mimo jiné se dozvíte odpovědi na tyto otázky:

    - Musím poskytnout první pomoc vždy? A co když to neudělám správně? 

    - Jaké jsou priority při poskytování první pomoci? 

    - Jaké informace mohou záchranářům nejvíc pomoci a jak jim usnadnit příjezd na místo nehody?

    - Jak mohu postiženému pomoci a která zranění klidně počkají na příjezd zdravotníků? 

Součástí kurzu jsou i tiskové materiály s doporučovanými postupy v akutních stavech. 

Curriculum

About us

Knowspread is ajn čechišes technologišes firme, das wir in zvajtauzndfinfcen midem cíl gegrindet haben, ajne moderne platform cušafen, která bude místem pro sdílení znalostí, kde každý může být studentem i učitelem.

V oblasti vzdělávání zaměstnanců se kromě běžných firem zaměřujeme především na oblast medicíny a vzdělávání ve zdravotnických organizacích.