PO nástavba pro vedoucí zaměstnance

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Kurz Požární ochrana nástavba pro vedoucí zaměstnance představuje základní přehled v kategorizaci požárního nebezpečí a od toho se odvíjejících povinností, jako např. vedení dokumentace a organizace odborných školení. 


Pro jeho absolvování je však třeba nejprve projít kurzem Požární ochrana pro zaměstnance, ve kterém se dozvíte např. jak se chovat při vypuknutí požáru, který hasící přístroj použít či jak poskytnout první pomoc při popálení.


Kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho vystudování získáte certifikát. 
Osnova kurzu

Mohlo by vás zajímat

Kurzy od stejného autora

Další kurzy od stejného autora