Základní principy vykazování hospitalizační péče

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Obsah kurzu

Tento videokurz je určen pro lékaře a zdravotnický personál pracující na lůžkových odděleních, kde je péče vykazována systémem DRG (Diagnosis Related Groups). 

Ve 30 minutách se zdravotníci seznámí se základními principy úhrad akutní lůžkové péče.  V úvodu kurzu jsou probrány principy úhrady péče pacientem a v přehledné tabulce shrnuje za jaké ceny a v jakých případech lze žádat úhradu od českých nebo zahraničních pacientů. 

Následují základní principy úhrad od zdravotních pojišťoven  platbou za výkony nebo dle klinického stavu pacienta klasifikovaného dle DRG (Diangosis related group).  Zdravotníci se seznámí s relativní váhou DRG skupiny a jejím smyslem v hodnocení ekonomické náročnosti péče. 

Nakonec je představeno základní schéma smluv nemocnice se zdravotními pojišťovnami a to v nejvyšší možné míře zjednodušení, které umožní pochopit jak je hrazena jejich práce. 

Kurz není určen pro DRG specialisty a kodéry. Jeho cílem je přiblížit úhradové mechanizmy akutní lůžkové péče zdravotníkům na odděleních, a tím zajistit při vykazování péče maximální soulad mezi medicínským a výkaznickým pohledem na stav a léčbu pacienta. Problematice ekonomiky a prodeje zdravotní péče není na lékařských fakultách věnován dostatečný prostor, přesto však je toto téma pro zajištění ekonomické stability nemocnice klíčové. 

Autoři kurzu

MUDr. Libor Straka, Ph.D. MBA. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, kde řadu let působil jako odborný asistent. Nyní spolumajitel společnosti ve skupině DERS Group s.r.o. a zakladatel e-learningové platformy Knowspread. Spoluzakladatel největší mezinárodní platformy pro výměnu orgánů k transplantaci FOEDUS. Dlouhodobý auditor kvality dle norem ISO ve zdravotnictví a sociálních službách. Ve své konzultační činnosti se dlouhodobě věnuje ekonomice a manažerskému vyhodnocování dat ve zdravotnictví. 

Ing. Petra Štípková, MBA, MHA. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Více než 15 let pracuje ve fakultních nemocnicích v oblasti ekonomiky, výkaznictví a controllingu. Zároveň má zkušenosti s menšími zdravotnickými zařízeními a jejich specifickou problematikou. Ve své odborné práci se specializuje na plánování a hodnocení efektivity zdravotní péče. V současnosti pracuje jako vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

Ing. Karolína Brejchová. Je expertkou v oblasti vykazování péče v systému DRG. Před odchodem na mateřskou dovolenou působila ve Všeobecné fakultní nemocnici  jako vedoucí kodérského centra. 

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses