Vykazování hospitalizační péče

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Tento kurz právě připravujeme. Již nyní si ho ale můžete předplatit s 50% slevou za 400 Kč (následná cena bude činit 800 Kč).

Obsah kurzu

Tento videokurz je určen pro lékaře a zdravotnický personál pracující na lůžkových odděleních, kde je péče vykazována systémem DRG (Diagnosis Related Groups). Objasňuje základní principy systému DRG, založeného na přesném popisu diagnóz pacienta. Pozornost je však věnována také vykazování provedených výkonů a poskytnutého materiálu a léčiv. 

Kurz na jednoduchých příkladech objasňuje nakolik ovlivní ekonomiku oddělení medicínsky a výkaznicky přesný popis stavu pacienta včetně jeho komplikací. Je zde zdůvodněno, proč je důležité přistupovat zdrženlivě k využití laboratorních a zobrazovacích metod během hospitalizace pacienta. V kurzu jsou probrána specifika intervenčních a konzervativních oborů. 

Kurz není určen pro DRG specialisty a kodéry. Jeho cílem je přiblížit problematiku DRG zdravotníkům na odděleních, a tím zajistit při vykazování péče maximální soulad mezi medicínským a výkaznickým pohledem na stav a léčbu pacienta. Na příkladech a principech je zde ukázáno, že z dlouhodobé perspektivy je tento přístup ekonomicky přínosný. 

Autoři kurzu

MUDr. Libor Straka, Ph.D. MBA. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, kde řadu let působil jako odborný asistent. Nyní spolumajitel společnosti ve skupině DERS Group s.r.o. a zakladatel e-learningové platformy Knowspread. Spoluzakladatel největší mezinárodní platformy pro výměnu orgánů k transplantaci FOEDUS. Dlouhodobý auditor kvality dle norem ISO ve zdravotnictví a sociálních službách. Ve své konzultační činnosti se dlouhodobě věnuje ekonomice a manažerskému vyhodnocování dat ve zdravotnictví. 

Ing. Petra Štípková, MBA, MHA. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Více než 15 let pracuje ve fakultních nemocnicích v oblasti ekonomiky, výkaznictví a controllingu. Zároveň má zkušenosti s menšími zdravotnickými zařízeními a jejich specifickou problematikou. Ve své odborné práci se specializuje na plánování a hodnocení efektivity zdravotní péče. V současnosti pracuje jako vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

Osnova kurzu

Mohlo by vás zajímat

Kurzy od stejného autora

Další kurzy od stejného autora