Obsluha elektrických zařízení pro osoby seznámené

od Knowspread.cz s.r.o.
Zdraví a bezpečnost
public Česky
schedule 7 lekcí

Popis

Kurz je určen pro nejnižší úroveň proškolených pracovníků: pracovníci seznámení dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Neoddělitelnou součástí je proškolení v rámci své činnosti a seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními včetně souvisejících rizik.

Takto proškolení pracovníci mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím, případně pracovat v blízkosti částí pod napětím za předpokladu dodržování bezpečných vzdáleností.

Osnova obsahu

O nás

Knowspread je česká technologická firma, kterou jsme založili v roce 2015 s cílem vytvořit moderní platformu, která bude místem pro sdílení znalostí, kde každý může být studentem i učitelem.

V oblasti vzdělávání zaměstnanců se kromě běžných firem zaměřujeme především na oblast medicíny a vzdělávání ve zdravotnických organizacích.