list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
299 CZK
visibilityPreview
299 CZK
per 1 license
visibilityPreview

V tarifu

Price

25 CZK / user / month

Get this course and other mandatory as well as practical courses by selecting one of the monthly subscription packages.

Obsluha elektrických zařízení pro osoby seznámené
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
7 lessons
Description

Kurz je určen pro nejnižší úroveň proškolených pracovníků: pracovníci seznámení dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Neoddělitelnou součástí je proškolení v rámci své činnosti a seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními včetně souvisejících rizik.

Takto proškolení pracovníci mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím, případně pracovat v blízkosti částí pod napětím za předpokladu dodržování bezpečných vzdáleností.

Curriculum
 • Lesson 1: Obsah kurzu
  • Step 1: Slides - Obsah kurzu
 • Lesson 2: Elektrické zařízení
  • Step 1: Slides - Elektřina a elektrický proud
  • Step 2: Slides - Elektrické zařízení
  • Step 3: Test - Test
 • Lesson 3: Kompetence k práci na zařízení
  • Step 1: Slides - Klasifikace osob
  • Step 2: Slides - Pracovník seznámený
  • Step 3: Test - Test
 • Lesson 4: Bezpečná práce na zařízení
  • Step 1: Slides - Rizika
  • Step 2: Slides - Opatření
  • Step 3: Slides - Postupy
  • Step 4: Slides - Desatero bezpečnosti
  • Step 5: Test - Test
 • Lesson 5: Poranění elektrickým proudem
  • Step 1: Slides - Zdravotní dopady
  • Step 2: Slides - Postup
  • Step 3: Test - Test
 • Lesson 6: Právní předpisy
  • Step 1: Slides - Právní předpisy
 • Lesson 7: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel