list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Human Resources
Management
Safety / Health
Price:
180 CZK
Log in or sign up
180 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
20201124130605 id 9039d252 dcbd 4202 ab29 a70414a33c35 po zamestnanci demo sm
Požární ochrana pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
9 lessons
Description

Povinné školení požární ochrany pro zaměstnance vymezuje základní legislativu, představuje povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance a stanovuje, jak se chovat při požáru. 

Curriculum
 • Lesson 1: Základy ovládání kurzu
  • Step 1: Video - Videonávod
 • Lesson 2: Základní pojmy
  • Step 1: Slides - Úvod a základní pojmy
  • Step 2: Test - Test - úvod
 • Lesson 3: Požární nebezpečí
  • Step 1: Slides - Členění dle požárního nebezpečí
  • Step 2: Test - Test - požární nebezpečí
 • Lesson 4: Povinnosti zaměstnavatelů
  • Step 1: Slides - Povinnosti zaměstnavatelů
  • Step 2: Test - Test - povinnosti zaměstnavatelů
 • Lesson 5: Povinnosti zaměstnanců
  • Step 1: Slides - Povinnosti zaměstnanců
  • Step 2: Test - Test - povinnosti zaměstnanců
 • Lesson 6: Krizové situace
  • Step 1: Slides - Krizové situace
  • Step 2: Test - Test - krizové situace
 • Lesson 7: První pomoc
  • Step 1: Slides - První pomoc
  • Step 2: Test - Test - první pomoc
 • Lesson 8: Hasicí přístroje
  • Step 1: Slides - Hasicí přístroje
  • Step 2: Test - Test - hasicí přístroje
 • Lesson 9: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test

Log in to Knowspread

Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

Cancel