list
search
Log in
Sign up
personLog in
person_addSign up
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
180 CZK
Log in or sign up
180 CZK
per 1 license
Log in or sign up to purchase.
Požární ochrana pro zaměstnance
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
8 lessons
Description

Školení požární ochrany je povinné pro všechny zaměstnance. 

Kurz vymezuje základní legislativu, představuje povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance a stanovuje, jak se chovat při požáru. 

Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát. Součástí kurzu jsou i tiskové materiály s postupy v případě požáru a dalšími přehledovými údaji k požární bezpečnosti.

Curriculum
 • Lesson 1: Úvod
  • Step 1: Slides - Úvod a základní pojmy
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 2: Požární nebezpečí
  • Step 1: Slides - Členění dle požárního nebezpečí
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 3: Povinnosti zaměstnavatele
  • Step 1: Slides - Povinnosti zaměstnavatele
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 4: Povinnosti zaměstnanců
  • Step 1: Slides - Povinnosti zaměstnanců
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 5: Krizové situace
  • Step 1: Slides - Krizové situace
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 6: První pomoc
  • Step 1: Slides - První pomoc
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 7: Hasicí přístroje
  • Step 1: Slides - Hasicí přístroje
  • Step 2: Test - Test
 • Lesson 8: Závěrečný test
  • Step 1: Test - Závěrečný test
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel