list
search
Log in
Sign up
add
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
personLog in
person_addSign up
apartmentCreate organization
descriptionCreate content
publiccs
casinoAll content
Art / Design
Free time
Languages
Management
Safety / Health
Technology
Transportation
Price:
free
forwardStudy

V tarifu

Nitroděložní tělísko
by Knowspread.cz s.r.o.
Safety / Health
public
Czech
schedule
8 lessons
Description

Kurz má za cíl podat široké veřejnosti informace o nitroděložním tělísku ohledně jeho fungování, používání, ceny, spolehlivosti a také výhod a nevýhod jeho používání. Dále obsahuje lekci, která pacientku seznamuje s průběhem zavádění, rekonvalescencí a možnými riziky či komplikacemi.

Po každém kroku má student možnost se otestovat z právě vstřebaných informací. Po zodpovězení se zobrazí správné řešení i s vysvětlením.

Všechny obsažené informace byly zkontrolovány a schváleny lékařkou-gynekoložkou.

Doba studia je cca 45 minut.

Curriculum
 • Lesson 1: Nitroděložní tělísko
  • Step 1: Slides - Nitroděložní tělísko
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 2: Princip fungování
  • Step 1: Slides - Princip fungování
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 3: Uživatelka
  • Step 1: Slides - Uživatelka
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 4: Spolehlivost
  • Step 1: Slides - Spolehlivost
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 5: Cena
  • Step 1: Slides - Cena
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 6: Zavedení, používání, výměna
  • Step 1: Slides - Zavedení, používání, výměna
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 7: Rizika a komplikace
  • Step 1: Slides - Rizika a komplikace
  • Step 2: Test - Otestujte se
 • Lesson 8: Výhody a nevýhody
  • Step 1: Slides - Výhody a nevýhody
More from this author
Related content in category

Log in to Knowspread

visibility_offvisibility
Don't have or forgot password? Log in with email link.
Cancel
mail_outline

Log in with email link

Got your password? Log in with password.
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel
mail_outline

Sign up to Knowspread

visibility_offvisibility
Cancel