Nitroděložní tělísko

by Knowspread.cz s.r.o.

Description

Kurz má za cíl podat široké veřejnosti informace o nitroděložním tělísku ohledně jeho fungování, používání, ceny, spolehlivosti a také výhod a nevýhod jeho používání. Dále obsahuje lekci, která pacientku seznamuje s průběhem zavádění, rekonvalescencí a možnými riziky či komplikacemi.

Po každém kroku má student možnost se otestovat z právě vstřebaných informací. Po zodpovězení se zobrazí správné řešení i s vysvětlením.

Všechny obsažené informace byly zkontrolovány a schváleny lékařkou-gynekoložkou.

Doba studia je cca 45 minut.

Curriculum

You might find this useful

Courses from this author

Other courses from author

Similar courses

All category courses