Vykazování následné lůžkové péče

od Knowspread.cz s.r.o.

Popis

Tento kurz právě připravujeme. Již nyní si ho ale můžete předplatit s 50% slevou za 400 Kč (následná cena bude činit 800 Kč).

Obsah kurzu

Videokurz je určen pro lékaře a sestry pracující na odděleních následné lůžkové péče.

Vykazování poskytnuté péče v zařízeních následné lůžkové péče se liší od vykazování na standardních (akutních) lůžkových odděleních a samozřejmě i v ambulancích. Přesto lze poukázat na některá specifika a možnosti vykazování, které nemusejí být všeobecně známy a mohou přinést značný ekonomický efekt. 

V kurzu jsou rozebrány základní principy úhrad následné péče včetně možností, jak je ovlivnit. Pozornost je věnována poskytování služeb hospitalizovaným pacientům například rehabilitačních nebo sociálně zdravotnických a možností jejich vykazování. Kurz není určen pro specialisty na vykazování. 

Jeho cílem je přispět k důslednému vykazování poskytnuté zdravotní péče s ekonomickým efektem pro zařízení následné péče.

Autoři kurzu

MUDr. Libor Straka, Ph.D. MBA. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, kde řadu let působil jako odborný asistent. Nyní spolumajitel společnosti ve skupině DERS Group s.r.o. a zakladatel e-learningové platformy Knowspread. Spoluzakladatel největší mezinárodní platformy pro výměnu orgánů k transplantaci FOEDUS. Dlouhodobý auditor kvality dle norem ISO ve zdravotnictví a sociálních službách. Ve své konzultační činnosti se dlouhodobě věnuje ekonomice a manažerskému vyhodnocování dat ve zdravotnictví. 

Ing. Petra Štípková, MBA, MHA. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Více než 15 let pracuje ve fakultních nemocnicích v oblasti ekonomiky, výkaznictví a controllingu. Zároveň má zkušenosti s menšími zdravotnickými zařízeními a jejich specifickou problematikou. Ve své odborné práci se specializuje na plánování a hodnocení efektivity zdravotní péče. V současnosti pracuje jako vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

Osnova kurzu

Mohlo by vás zajímat

Kurzy od stejného autora

Další kurzy od stejného autora